دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش ایجاد و مدیریت پروژه در نرم افزار پریمیر، جلسه 2

نحوه انتخاب فایل برای تدوین با نرم افزار پریمیر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش ایجاد و مدیریت پروژه در نرم افزار پریمیر، جلسه 1 آموزش ساخت پروژه جدید
تکمیل شده
آموزش ایجاد و مدیریت پروژه در نرم افزار پریمیر، جلسه 3 نحوه انتخاب فایل برای تدوین با استفاده از Media Browser