دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

معرفی پنل های اصلی مدیریتی، جلسه 3

آشنایی با Timeline

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

معرفی پنل های اصلی مدیریتی، جلسه 2 آموزش ساخت دستی سکانس
تکمیل شده
آشنایی با کلیات تدوین، جلسه 1 آشنایی با روند عمومی تدوین