دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آشنایی با کلیات تدوین، جلسه 1

آشنایی با روند عمومی تدوین

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

معرفی پنل های اصلی مدیریتی، جلسه 3 آشنایی با Timeline
تکمیل شده
آشنایی با کلیات تدوین، جلسه 2 نحوه جمع آوری اطلاعات برای تدوین