بخش‌های دوره

افزودن و ویرایش متن در پریمیر، جلسه 2

آموزش ویرایش متن از طریق Effect Controls

در قسمت قبل یک متن به کلیپ اضافه کردیم. در این قسمت آموزش میبنینم که متن را چگونه از نظر فونت، اندازه، سایه و.. ویرایش کنیم.