دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش تدوین و ترکیب چند تصاویر همزمان، تکلیف - جلسه 2

تمرین هفتم آموزش تدوین با نرم افزار پریمیر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش تدوین و ترکیب چند تصاویر همزمان، جلسه 1 آموزش Multi Camera و Sync برای تدوین تصاویر همزمان چند دوربین
آموزش خروجی در تدوین با نرم افزار پریمیر، جلسه 1 معرفی مفهوم Export و Render در پریمیر