آموزش زبان عبری – مقدماتی

ثبت نام
دانشجویان دوره: ۶ دانشجو
جلسات کلاس: ۱۱۵
گواهینامه پایانی: دارد

مقدمه، زبان عبری

 

دوره آموزش زبان عبری برای چه کسانی مفید است؟

 

پیش نیاز های شرکت در دوره آموزش زبان عبری

این دوره با توجه به اینکه مقدماتی است به هیچ پیش نیازی احتیاج ندارد و تنها پیش نیاز شرکت در دوره آموزش زبان عبری، علاقه به یادگیری آن ایت.

پس از اتمام دوره زبان عبری چه چیزهایی یاد میگیریم ؟!

در این دوره ۷ واحد اول کتاب آموزشی زبان عبری به صورت کامل آموزش داده می شود. در این ۷ واحد با برخی از حروف، نوشتن، تلفظ و معانی برخی کلمات، و ساختن جمله های ساده آشنا می شویم.

روش ارائه این دوره به چه صورت است ؟!

دوره های مدرسه مجازی طلوع تماما مبتنی بر جدیدترین استانداردهای جهانی آموزشی و تجربه آموزشی ۸ ساله موسسه طلوع تهیه شده است. این دوره ها در استودیوی آموزشی با بهترین کیفیت صدا و تصویر ضبط شده و امکان مشاهده بارها و بارهای هر قسمت به راحتی وجود دارد. ویژه گی های شاخص این دوره:

سبک آموزشی نوین: تدریس اساتید با شیوه نامه آموزشی موسسه طلوع مبتنی بر استانداردهای آموزش جهانی است و با نظارت کارشناس و کارگردان آموزشی می باشد.

آزمون: هر دوره شامل چند آزمون است، با آزمون های درسی، شما امکان محک زدن آموزش های خود را پیدا میکنید. این آزمون ها به صورت آنی پس از ارائه نمره داده میشود و امکان تکرار آزمون نیز وجود دارد.

تمرین: در قسمت های مختلف دوره، تمرین هایی گذاشته شده است که توسط استاد طراحی شده است. پس از ارسال تمرین توسط دانشجو، استاد دوره تمرین را بررسی و نظر و راهنمایی های خود را برای دانشجو ارسال مینماید یعنی در طول دوره چند بار امکان استفاده از نظر استاد به صورت شخصی برای خود را خواهید داشت.

گواهینامه: پس از طی کامل همه قسمت های دوره، گذراندن آزمون ها و ارسال تمارین، شما مجوز ورود به ترم جدید را میگیرید. و گواهی نامه دوه بعد از گذراندن عمه ترم های دوره آموزش زبان عبری صادر خواهد شد.

جلسه برخط: پس از اتمام دوره دانشجویان میتوانند درخواست شرکت در جلسه برخط با استاد دوره را توسط سایت ارسال کنند. پس از به حدنصاب رسیدن دانشجویان درخواست دهنده جلسه ای آنلاین با حضور استاد برگزار میگردد.

توجه: با توجه به متد استریمینگ آموزشی در مدرسه مجازی طلوع، و نیاز به شرکت در مراحل طراحی شده مانند تمارین و آزمون ها، نمایش محتوای دوره تنها از طریق مراجعه با پروفایل خود به سایت مقدور است و نیازی به دانلود ویدئوها نمیباشد و این امکان نیز وجود ندارد. محتوای آموزشی برای همیشه در دسترس شماست و میتوانید بارها و بارها آن را مشاهده نمایید و حتی از به روزرسانی های احتمالی آن بهره مند گردید.

پیش نمایش های دوره

کلاس های دوره آموزش زبان عبری – مقدماتی

واحد 1

۱
ضمیمه واحد ۱
۲
قسمت اول
۱۸:۰۱ دقیقه

از جلسه اول، چند تا از حروف زبان عبری آموزش داده می شود.

۳
تمرین ۱
۴
قسمت دوم
۲۲:۱۷ دقیقه
۵
قسمت سوم
۳:۵۰ دقیقه
۶
قسمت چهارم
۳:۰۶ دقیقه
۷
تمرین ۲
۸
قسمت پنجم
۴:۲۰ دقیقه
۹
قسمت ششم
۴:۵۵ دقیقه
۱۰
تمرین ۳
۱۱
قسمت هفتم
۱:۴۹ دقیقه
۱۲
قسمت هشتم
۱:۴۰ دقیقه
۱۳
تمرین ۴
۱۴
قسمت نهم
۲:۱۱ دقیقه
۱۵
ارسال تمارین واحد ۱ آموزش زبان عبری

واحد 2

۱
ضمیمه واحد ۲
۲
قسمت اول
۱۵:۴۵ دقیقه
۳
قسمت دوم
۹:۰۶ دقیقه
۴
قسمت سوم
۴:۳۰ دقیقه
۵
قسمت چهارم
۸:۱۳ دقیقه
۶
تمرین ۱
۷
قسمت پنجم
۶:۳۷ دقیقه
۸
قسمت ششم
۳:۰۳ دقیقه
۹
تمرین ۲
۱۰
قسمت هفتم
۴:۳۹ دقیقه
۱۱
تمرین ۳
۱۲
قسمت هشتم
۵:۱۹ دقیقه
۱۳
تمرین ۴
۱۴
قسمت نهم
۲ دقیقه
۱۵
تمرین ۵
۱۶
ارسال تمارین واحد ۲ آموزش زبان عبری

واحد 3

۱
ضمیمه واحد ۳
۲
قسمت اول
۷:۱۷ دقیقه
۳
قسمت دوم
۵:۰۴ دقیقه
۴
قسمت سوم
۷:۲۰ دقیقه
۵
قسمت چهارم
۴:۵۴ دقیقه
۶
تمرین ۱
۷
قسمت پنجم
۱۰:۰۵ دقیقه
۸
تمرین ۲
۹
قسمت ششم
۴:۱۸ دقیقه
۱۰
تمرین ۳
۱۱
قسمت هفتم
۳:۱۹ دقیقه
۱۲
قسمت هشتم
۴:۵۲ دقیقه
۱۳
تمرین ۴
۱۴
قسمت نهم
۳:۰۲ دقیقه
۱۵
قسمت دهم
۱۳:۴۴ دقیقه
۱۶
قسمت یازدهم
۵:۱۸ دقیقه
۱۷
قسمت دوازدهم
۲:۰۵ دقیقه
۱۸
تمرین ۵
۱۹
قسمت سیزدهم
۰۰:۵۳ دقیقه
۲۰
تمرین ۶
۲۱
قسمت چهاردهم
۱:۵۴ دقیقه
۲۲
تمرین ۷
۲۳
قسمت پانزدهم
۲:۴۴ دقیقه
۲۴
تمرین ۸
۲۵
ارسال تمارین واحد ۳ آموزش زبان عبری

واحد 4

۱
ضمیمه واحد ۴
۲
قسمت اول
۱۰:۵۱ دقیقه
۳
تمرین ۱
۴
قسمت دوم
۴:۰۱ دقیقه
۵
قسمت سوم
۷:۰۳ دقیقه
۶
تمرین ۲
۷
قسمت چهارم
۵:۴۶ دقیقه
۸
تمرین ۳
۹
قسمت پنجم
۲:۰۲ دقیقه
۱۰
تمرین ۴
۱۱
قسمت ششم
۱:۵۷ دقیقه
۱۲
تمرین ۵
۱۳
قسمت هفتم
۲:۵۴ دقیقه
۱۴
تمرین ۶
۱۵
قسمت هشتم
۱:۳۷ دقیقه
۱۶
تمرین ۷
۱۷
قسمت نهم
۰۲:۱۱ دقیقه
۱۸
تمرین ۸
۱۹
ارسال تمارین واحد ۴ آموزش زبان عبری

واحد 5

۱
ضمیمه واحد ۵
۲
قسمت اول
۴:۴۳ دقیقه
۳
تمرین ۱
۴
قسمت دوم
۵:۳۷ دقیقه
۵
قسمت سوم
۱۶:۱۹ دقیقه
۶
قسمت چهارم
۲:۰۳ دقیقه
۷
قسمت پنجم
۱۰:۴۱ دقیقه
۸
تمرین ۲
۹
قسمت ششم
۲:۱۴ دقیقه
۱۰
تمرین ۳
۱۱
قسمت هفتم
۴:۰۷ دقیقه
۱۲
تمرین ۴
۱۳
قسمت هشتم
۴:۰۳ دقیقه
۱۴
تمرین ۵
۱۵
ارسال تمارین واحد ۵ آموزش زبان عبری

واحد 6

۱
ضمیمه واحد ۶
۲
قسمت اول
۹:۵۸ دقیقه
۳
تمرین ۱
۴
قسمت دوم
۹:۲۰ دقیقه
۵
قسمت سوم
۳:۵۳ دقیقه
۶
تمرین ۲
۷
قسمت چهارم
۱:۱۲ دقیقه
۸
تمرین ۳
۹
قسمت پنجم
۱:۳۴ دقیقه
۱۰
تمرین ۴
۱۱
قسمت ششم
۴:۰۹ دقیقه
۱۲
تمرین ۵
۱۳
قسمت هفتم
۴:۱۹ دقیقه
۱۴
تمرین ۶
۱۵
قسمت هشتم
۶:۴۱ دقیقه
۱۶
تمرین ۷
۱۷
ارسال تمارین واحد ۶ آموزش زبان عبری

واحد 7

۱
ضمیمه واحد ۷
۲
قسمت اول
۸:۴۹ دقیقه
۳
تمرین ۱
۴
قسمت دوم
۳:۳۵ دقیقه
۵
قسمت سوم
۶:۱۳ دقیقه
۶
تمرین ۲
۷
قسمت چهارم
۴:۲۹ دقیقه
۸
تمرین ۳
۹
قسمت پنجم
۳:۴۰ دقیقه
۱۰
تمرین ۴
۱۱
ارسال تمارین واحد ۷ آموزش زبان عبری

تمرین دوره ای

۱
قسمت اول
۵:۱۵ دقیقه
۲
قسمت دوم
۳:۵۲ دقیقه
۳
قسمت سوم
۵:۰۶ دقیقه
۴
ارسال تمرین دوره ای ۱

برنامه های تکمیلی ترم 1 آموزش زبان عبری

۱
کلاس آنلاین انتهای ترم یک مجازی

امکان ثبت نظر تنها برای دانشجویان دوره میباشد.
ثبت نام
دانشجویان دوره: ۶ دانشجو
جلسات کلاس: ۱۱۵
گواهینامه پایانی: دارد
+ لیست علاقه
استاد سهیل کثیری نژاد
در سال ۱۳۶۸ متولد شد، برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه شده است و همزمان با این دوره، بر اساس دغدغه‌های موجود به صورت خودآموز اقدام به یادگیری زبان عبری نموده و ظرف مدت دو سال این زبان را فراگرفته است. زبان عبری، به عنوان یک ابزار منحصر بفرد، امکان بهره‌مندی از منابع دست اول در حوزه‌های تخصصی «یهودیت»، «صهیونیسم و «رژیم صهیونیستی» را داد. از همین دوران تدریس زبان عبری را در مراکز مختلف در تهران آغاز نموده که تا به امروز به صورت پیوسته ادامه دارد. به علاوه تحصیلات تکمیلی خود را در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده و موفق به نوشتن پایان‌نامه در موضوع امنیت ملی رژیم صهیونیستی شده است. پس از اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد، پروژه‌های تحقیقاتی مختلفی برای نهادهای گوناگون، با تمرکز بر مسایل رژیم صهیونیستی انجام و همچنین چند دوره آموزشی در خصوص حوزه‌های مطالعاتی تخصصی برگزار نموده است. کارشناسی ارشد علوم سیاسی کارشناسی اقتصاد صنعتی- دانشگاه خوارزمی

دوره های مرتبط آموزش زبان عبری – مقدماتی

آموزش زبان عبری – مقدماتی
قیمت:
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان