بخش‌های دوره

مقدمه و مباحث پایه آموزش طراحی کاراکتر، جلسه 1

آشنایی با ابزار کار و نوع دست گرفتن مداد

آموزش آشنایی با ابزار کار و نوع دست گرفتن مداد و شناخت انواع خطوط برای طراحی کاراکتر و کاربرد آن در طراحی