دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر، جلسه 3

آموزش طراحی انواع لب و دهان

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر، جلسه 2 آموزش طراحی انواع ابرو و انواع گوش
تکمیل شده
آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر - آزمون - جلسه 4 آزمون دوم آموزش طراحی کاراکتر