دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی انواع فرم ریش و سبیل کاراکتر، جلسه 2

آموزش طراحی انواع سبیل کاراکتر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی انواع فرم ریش و سبیل کاراکتر، جلسه 1 آموزش طراحی انواع ریش کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی انواع فرم ریش و سبیل کاراکتر - آزمون - جلسه 3 آزمون چهارم آموزش طراحی کاراکتر