دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، جلسه 3

آموزش طراحی انواع م و ریش و سبیل کاراکتر از زاویه نیم رخ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، جلسه 2 آموزش طراحی انواع بینی و لب و دهان کاراکتر از زاویه نیم رخ
تکمیل شده
آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ - آزمون - جلسه 4 آزمون پنجم آموزش طراحی کاراکتر