دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ، جلسه 1

آموزش طراحی کلی سر کاراکتر از زاویه سه رخ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، تکلیف - جلسه 6 تمرین پنجم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ، جلسه 2 آموزش طراحی مو و جزئیات چهره سر کاراکتر از زاویه سه رخ