دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، جلسه 1

آموزش طراحی سر کاراکتر به قالب های متنوع و مشخص

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ، تکلیف - جلسه 5 تمرین ششم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، جلسه 2 آموزش طراحی سر کاراکتر به قالب های نا مشخص