دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی فیگور کاراکتر، جلسه 3

آموزش طراحی حرکت های فیگور کاراکتر از رو به رو

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی فیگور کاراکتر، جلسه 2 آموزش طراحی حرکت های فیگور کاراکتر از زاویه نیم رخ
تکمیل شده
آموزش طراحی فیگور کاراکتر، جلسه 4 آموزش طراحی حرکت های فیگور کاراکتر از زاویه سه رخ