دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 2

آموزش طراحی کاراکتر ورزشکار از زاویه روبرو و نیم رخ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 1 آموزش طراحی کاراکتر خیلی چاق از زاویه روبرو و نیم رخ
تکمیل شده
آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 3 آموزش قواعد طراحی کاراکتر بچه و طراحی بچه تپل