دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 4

آموزش طراحی کاراکتر خیلی لاغر و خیلی قد بلند

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 3 آموزش قواعد طراحی کاراکتر بچه و طراحی بچه تپل
تکمیل شده
آموزشی طراحی فیگور های خاص - آزمون - جلسه 5 آزمون یازدهم آموزش طراحی کاراکتر