دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، جلسه 2

آموزش طراحی فرم دست همراه با انگشت ها در حالت های مختلف

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، جلسه 1 آموزش طراحی فرم های اولیه دست
تکمیل شده
آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، جلسه 3 آموزش طراحی فرم پا از زاویه نیم رخ و روبرو و سه رخ