دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی انواع فرم ریش و سبیل کاراکتر، تکلیف - جلسه 5

تمرین چهارم آموزش طراحی کاراکتر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی انواع فرم ریش و سبیل کاراکتر، جلسه 4 ضمیمه بخش انواع فرم ریش و سبیل
آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، جلسه 1 آموزش طراحی اجزای مختلف سر کاراکتر از زاویه نیم رخ