دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، تکلیف - جلسه 5

تمرین هفتم آموزش طراحی کاراکتر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، جلسه 4 ضمیمه بخش سر کاراکتر های قالب متنوع
آموزش طراحی کاراکتر های خاص، جلسه 1 آموزش طراحی کاراکتر چهره پیر