دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی لباس کاراکتر، تکلیف - جلسه 5

تمرین دهم آموزش طراحی کاراکتر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی لباس کاراکتر، جلسه 4 ضمیمه بخش لباس کاراکتر
آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 1 آموزش طراحی کاراکتر خیلی چاق از زاویه روبرو و نیم رخ