دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، تکلیف - جلسه 7

تمرین دوازدهم آموزش طراحی کاراکتر

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، جلسه 6 ضمیمه بخش طراحی دست و پا کاراکتر
آموزش طراحی دست و پا کاراکتر، تکلیف - جلسه 8 تمرین نهایی آموزش طراحی کاراکتر