دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی مو در طراحی کاراکتر، جلسه 4

ضمیمه بخش طراحی مو

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی مو در طراحی کاراکتر - آزمون - جلسه 3 آزمون سوم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی مو در طراحی کاراکتر، تکلیف - جلسه 5 تمرین سوم آموزش طراحی کاراکتر