دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، جلسه 5

ضمیمه بخش سر کاراکتر از نمای نیم رخ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ - آزمون - جلسه 4 آزمون پنجم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی سر کاراکتر از نمای نیم رخ، تکلیف - جلسه 6 تمرین پنجم آموزش طراحی کاراکتر