دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی کاراکتر های خاص، جلسه 5

ضمیمه بخش کاراکتر های خاص

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی کاراکتر های خاص - آزمون - جلسه 4 آزمون هشتم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی کاراکتر های خاص، تکلیف - جلسه 6 تمرین هشتم آموزش طراحی کاراکتر