دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ، جلسه 4

ضمیمه بخش سر کاراکتر از زاویه سه رخ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ - آزمون - جلسه 3 آزمون ششم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی اجزای سر کاراکتر از زاویه سه رخ، تکلیف - جلسه 5 تمرین ششم آموزش طراحی کاراکتر