دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزشی طراحی فیگور های خاص، جلسه 6

ضمیمه بخش فیگور های خاص

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزشی طراحی فیگور های خاص - آزمون - جلسه 5 آزمون یازدهم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزشی طراحی فیگور های خاص، تکلیف - جلسه 7 تمرین یازدهم آموزش طراحی کاراکتر