دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، جلسه 4

ضمیمه بخش سر کاراکتر های قالب متنوع

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع - آزمون - جلسه 3 آزمون هفتم آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
آموزش طراحی سر کاراکتر در قالب های متنوع، تکلیف - جلسه 5 تمرین هفتم آموزش طراحی کاراکتر