دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمه و مباحث پایه آموزش طراحی کاراکتر، جلسه 3

ضمیمه مقدمه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمه و مباحث پایه آموزش طراحی کاراکتر - آزمون - جلسه 2 آزمون اول آموزش طراحی کاراکتر
تکمیل شده
مقدمه و مباحث پایه آموزش طراحی کاراکتر، تکلیف - جلسه 4 تمرین اول آموزش طراحی کاراکتر