دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات، جلسه 2

جایگاه قرآن و اهمیت تلاوت

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات، جلسه 1 مقدمه و آشنایی با دوره
تکمیل شده
مقدمات، جلسه 3 قرائت صحیح و فصیح