دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات، جلسه 3

قرائت صحیح و فصیح

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات، جلسه 2 جایگاه قرآن و اهمیت تلاوت
تکمیل شده
مقدمات، جلسه 4 آداب تلاوت قرآن کریم