دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات، جلسه 4

آداب تلاوت قرآن کریم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات، جلسه 3 قرائت صحیح و فصیح
تکمیل شده
بخش 1، جلسه 1 آشنایی با حروف و صداهای عربی