دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

بخش 1، جلسه 2

حروف مقطعه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش 1، جلسه 1 آشنایی با حروف و صداهای عربی
تکمیل شده
بخش 1، جلسه 3 تمرین 1