دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

بخش 5، جلسه 1

اخفاء و اقلاب

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش 4، تکلیف - جلسه 10 ارسال تمارین بخش 4
تکمیل شده
بخش 5، جلسه 2 تمرین 24