دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

بخش 5، جلسه 8

کلام پایانی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش 5، جلسه 7 کلمات خاص
تکمیل شده
بخش 5، جلسه 9 تمرین 27