دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 2

Develope – Basic (2)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 1 Develope – Basic (1)
تکمیل شده
ماژول‌ها (Develope)، جلسه 3 Develope – Tone Curve