دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 7

Develope – Lenz Corrections

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 6 Develope – Detail
تکمیل شده
ماژول‌ها (Develope)، جلسه 8 Develope – Transform