دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 10

Develope – Calibration

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 9 Develope – Effects
تکمیل شده
ماژول‌ها (Develope)، جلسه 11 Develope – Tools: Spot Removal, Red Eye Corrections, Masking