دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

ماژول‌ها (ادیت خلاقانه)، جلسه 1

آشنایی با ادیت همزمان و سینک کردن ادیت عکس در یک مجموعه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

ماژول‌ها (Develope)، جلسه 11 Develope – Tools: Spot Removal, Red Eye Corrections, Masking
تکمیل شده
ماژول‌ها (ادیت خلاقانه)، جلسه 2 آشنایی با ادیت عکس های HDR (High Dynamic Range یا گستره پویای بالا)