دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

حل تمارین، تکلیف - جلسه 2

دریافت فایل های حل تمرین

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

حل تمارین، تکلیف - جلسه 1 ارسال تمارین نهایی
حل تمارین، تکلیف - جلسه 3 نظرسنجی دوره