آموزش مهارت های رسانه ای

ثبت نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان مورد نیاز برای گذراندن سیر آموزش
ویدئو: ۱۰ ساعت
مجموع زمان ویدئوهای دوره
سطح: مبتدی
گواهینامه پایانی: دارد
  •  خبر نویسی مقدماتی
  • گزارش نویسی
  •  تکنیک های گفتگو
  •  ویراستاری
  •  سایبرژورنالیسم
  •  تئوری های تاثیر
  •  آموزش یادداشت نویسی
  •  رسانه های خبری در ایران امروز

کلاس های دوره آموزش مهارت های رسانه ای

امکان ثبت نظر تنها برای دانشجویان دوره میباشد.
ثبت نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان مورد نیاز برای گذراندن سیر آموزش
ویدئو: ۱۰ ساعت
مجموع زمان ویدئوهای دوره
سطح: مبتدی
گواهینامه پایانی: دارد
+ لیست علاقه

دوره های مرتبط آموزش مهارت های رسانه ای

آموزش مهارت های رسانه ای
قیمت:
۶۵۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان