دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 2

اهمیت کار با صدا و جایگاه صدا در رسانه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 1 مقدمه آموزش پادکست
تکمیل شده
مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 3 آموزش عملیات اجرایی برنامه سازی رادیویی