دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 3

آموزش عملیات اجرایی برنامه سازی رادیویی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 2 اهمیت کار با صدا و جایگاه صدا در رسانه
تکمیل شده
مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 4 آموزش کلی مفاهیم هنر ورسانه