دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 4

آموزش کلی مفاهیم هنر ورسانه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 3 آموزش عملیات اجرایی برنامه سازی رادیویی
تکمیل شده
مقدمات و مباحث پایه آموزش پادکست، جلسه 5 آموزش مفهوم شنوایی و شخصیت سازی