جدید

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

جدید

آفلاین >
۸+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
سمانه داوودی
  مقدمه ویکی نویسی ویکی پدیا یک دانشنامه آنلاین است که به 250 زبان زنده دنیا فعال است. 500 هزار ویرایشگر دارد و روزانه 250 میلیون نفر از مقالا...
مبتدی
۱۸ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۳۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۴+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
  مقدمه، آموزش زبان شعر بان، ابزار انتقال “احساس” و “اندیشه” است و شعر هم آمیزه ای از این دو است که به شیوه ای غیرمستقیم و هنری ( خیال انگیز )...
مبتدی
۱۴ درس
۴+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۳+ ساعت
۴۲۰,۰۰۰تومان ۱۰۵,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
  مقدمه، آموزش عناصر شعر شعر، پديده اي است كه با همه افراد جامعه بشري سر و كار دارد و هر يك از اين افراد، بنا بر سطح فهم خود و انتظاري كه از ش...
مبتدی
۱۱ درس
۳+ ساعت
+ لیست علاقه
۴۲۰,۰۰۰تومان ۱۰۵,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
رئوف پیشدار
  مقدمه، اصول تولید محتوا در شبکه های اجتماعی انقلاب اینترنت جهان را به دو مقطع قبل و بعد از خود تقسیم کرد، و دنیایی را پدید آورد که در آن، «ه...
مبتدی
۳۰ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۴۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۱۸+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان ۵۶۰,۰۰۰تومان
محمدمهدی دیانتی زاده
  مقدمه، مدیریت فرآیند تکوین محصول فرهنگی آنچه که در این دوره قصد بیان مختصر آن را داریم تعریف مراحلی تحت عنوان فرآیندی برای تکوین محصول فرهنگ...
مبتدی
۲۰ درس
۱۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان ۵۶۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۰+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۵,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۵,۰۰۰تومان