بخش‌های دوره

۱
توضیح ویژگی های صدا و چهره، آشنایی با ادبیات فارسی و یک زبان خارجی و اعتماد به نفس
۲
پیدا کردن حس متناسب با مطلب، نحوه شروع و پایان سخنرانی و لحن و سرعت خواندن متن
۳
ویدئوی تمرین 2 پیدا کردن حس برای صحبت کردن
۴
ارسال تمرین 2 پیدا کردن حس برای صحبت کردن
۵
آموزش تسلط کامل و کنترل نفس ( دم و بازدم) برای خوانش متن
۶
آموزش بداهه گویی و داشتن روحیه آرام و استفاده زبان بدن هنگام بداهه گویی
۷
آموزش روان صحبت کردن و خلاقیت در بداهه گویی و سرعت انتقال و دریافت مطالب
۸
ویدئوی تمرین گسترش واژگان
۹
چگونگی اجرای روان
۱۰
نحوه داشتن لحن صمیمی و صادقانه و طراوت و نشاط در کلام با توجه به موقعیت زمانی
۱۱
آموزش اجتاب از تکلف بیانی ، تقلید و دوری از احساسات مبالغه آمیز
۱۲
آشنایی با وزن، قافیه و سبک های شعری و نداشتن اجرا و خوانش یکنواخت
۱۳
آشنایی با شخصیت مجریان و نحوه درک مطلب، ارتباط جملات، برجسته سازی واژگان و رعایت ادب
۱۴
توضیح لزوم تلفظ کامل حروف و داشتن ذوق، قریحه، هوشمندی و شوخ طبعی
۱۵
سطح متناسب صدای گویندگان و حالت مناسب چهره مجریان
۱۶
نحوه ارتباط موثر با مخاطب و توضیح مبانی اعتقادی، تعهد و وجدان کاری گویندگان و مجریان
۱۷
چگونی ابراز نظر مجریان و احترام مجریان به یکدیگر
۱۸
ویژگی های صدای مجریان و سخنواران (برد، حجم و اراتفاع صدا)
۱۹
ویدئوی تمرین راهکارهای تقویت حنجره
۲۰
ویدئوی تمرین 3 لحن ، مکث و تاکید نا به جا
۲۱
ارسال تمرین 3 لحن، مکث و تاکید نا به جا
۲۲
ویدئوی تمرین 4 لحن طنز
۲۳
ارسال تمرین 4 لحن طنز
۲۴
ویدئوی تمرین 5 لحن روایی، حکایتی و داستانی
۲۵
ارسال تمرین 5 لحن روایی، حکایتی و داستانی

ویژگی ها و مهارت های اکتسابی گویندگان، جلسه 5

آموزش تسلط کامل و کنترل نفس ( دم و بازدم) برای خوانش متن

در ادامه بخش مهارت های اکتسابی گوینده، آموزش میبینم که چگونه بر خوانش متن یا بیان کردن موضوع و مطلب، تسلط کامل داشته باشیم.