دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

۱
توضیح ویژگی های صدا و چهره، آشنایی با ادبیات فارسی و یک زبان خارجی و اعتماد به نفس
۲
پیدا کردن حس متناسب با مطلب، نحوه شروع و پایان سخنرانی و لحن و سرعت خواندن متن
۳
ویدئوی تمرین 2 پیدا کردن حس برای صحبت کردن
۴
ارسال تمرین 2 پیدا کردن حس برای صحبت کردن
۵
آموزش تسلط کامل و کنترل نفس ( دم و بازدم) برای خوانش متن
۶
آموزش بداهه گویی و داشتن روحیه آرام و استفاده زبان بدن هنگام بداهه گویی
۷
آموزش روان صحبت کردن و خلاقیت در بداهه گویی و سرعت انتقال و دریافت مطالب
۸
ویدئوی تمرین گسترش واژگان
۹
چگونگی اجرای روان
۱۰
نحوه داشتن لحن صمیمی و صادقانه و طراوت و نشاط در کلام با توجه به موقعیت زمانی
۱۱
آموزش اجتاب از تکلف بیانی ، تقلید و دوری از احساسات مبالغه آمیز
۱۲
آشنایی با وزن، قافیه و سبک های شعری و نداشتن اجرا و خوانش یکنواخت
۱۳
آشنایی با شخصیت مجریان و نحوه درک مطلب، ارتباط جملات، برجسته سازی واژگان و رعایت ادب
۱۴
توضیح لزوم تلفظ کامل حروف و داشتن ذوق، قریحه، هوشمندی و شوخ طبعی
۱۵
سطح متناسب صدای گویندگان و حالت مناسب چهره مجریان
۱۶
نحوه ارتباط موثر با مخاطب و توضیح مبانی اعتقادی، تعهد و وجدان کاری گویندگان و مجریان
۱۷
چگونی ابراز نظر مجریان و احترام مجریان به یکدیگر
۱۸
ویژگی های صدای مجریان و سخنواران (برد، حجم و اراتفاع صدا)
۱۹
ویدئوی تمرین راهکارهای تقویت حنجره
۲۰
ویدئوی تمرین 3 لحن ، مکث و تاکید نا به جا
۲۱
ارسال تمرین 3 لحن، مکث و تاکید نا به جا
۲۲
ویدئوی تمرین 4 لحن طنز
۲۳
ارسال تمرین 4 لحن طنز
۲۴
ویدئوی تمرین 5 لحن روایی، حکایتی و داستانی
۲۵
ارسال تمرین 5 لحن روایی، حکایتی و داستانی

صدا و گفتار در گویندگی، جلسه 1

پرهیز از طولانی صحبت کردن و تاکید نابجا در گفتار مبهم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

آموزش نکاتی از دستور زبان فارسی، تکلیف - جلسه 7 ارسال تمرین 8 علائم نگارشی
تکمیل شده
صدا و گفتار در گویندگی، جلسه 2 تقویت اعتماد به نفس برای حفظ آرامش و لزوم اطلاعت عمومی بالا برای مجریان