دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

برای دسترسی به سایر کلاس های این دوره لازمه ابتدا دوره رو خریداری کنید.

ثبت نام

بخش‌های دوره

۱
الهام و جایگاه آن در هنر
۲
نام های ویژه نقطه آغاز شکل گیری داستان
۳
چیستی سلول بنیادین داستان
۴
تاثیر جرقه اولیه بر روان هنرمند
۵
برخی مختصات سلول بنیادین داستان
۶
بخش اول روش های عملی ( عادات خاص )
۷
بخش دوم روش های عملی ( نگاه به عمق پدیده -معمولی ندیدن -حساس نگاه داشتن حواس )
۸
ادامه مبحث راه های فعال کردن ذهن برای ایده یابی
۹
گسترش و عمق بخشی به تجارب شخصی در ایده یابی
۱۰
مسافرت و قرار گرفتن در فضای های جدید
۱۱
تمرکز شدید و طولانی بر یک موضوع خاص
۱۲
استفاده از ایده ها، کابوس ها و مرور خاطرات
۱۳
مرور خاطرات
۱۴
مطالعه متأملانه آثار ارزشمند ادبی
۱۵
مطالعه وسیع در سایر زمینه ها در مبحث ایده یابی
۱۶
مراجعه به لغت نامه و فرهنگ نامه، تماشای فیلم، حفظ ارتباط با نویسندگان و محافل ادبی
۱۷
الهام گرفتن از داستان های دیگر، معکوس کردن ایده ها و امروزی کردن داستان های قدیمی
۱۸
صفحه حوادث روزنامه ها، قرار دادن شخصیتی ویژه در شرایط حساس
۱۹
نوشتن مداوم و منظم، داستان نویسی دو یا چند نفره
۲۰
تمرین اول آموزش نویسندگی

عناصر شش گانه داستان - درون مایه، جلسه 5

نقد و قضاوت ارزشی درون مایه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

عناصر شش گانه داستان - درون مایه، جلسه 4 توضیح چند نکته در مورد درون مایه
تکمیل شده
عناصر شش گانه داستان - درون مایه، جلسه 6 ادامه مبحث نقد درمورد درون مایه