محمد قربانی

بیوگرافی

نویسنده، محقق و منتقد سینما؛ کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران،؛ ویراستار و نویسنده مجله هنری «فرم و نقد»؛ ویراستار کتب سینمایی از جمله "لذت نقد1" ، "لذت نقد2" و "دیالکتیک نقد" و ...

استاد دوره

هنر و رسانه افلاین >
۵۰۰,۰۰۰تومان
۱۸ درس
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان