دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

آنلاین >
۱۰ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
سید مصطفی موسوی
مبتدی
۵ درس
۱۰ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۸ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۸ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۸ ساعت
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۳۰ ساعت
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۳۰ ساعت
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۵+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۳۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
سید مصطفی موسوی
مبتدی
۴ درس
۶ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرصت و حوص...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش دیجیتال پینت دوره ی جذاب دیجیتال پینت جزء دوره هایی که شما بعد از یادگیری اون کلی کارهای متنوع می تونیند انجام بدین مثل: طراحی چهره اش...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
کارگاهی و اردویی >
رایگان
Avatar
+ لیست علاقه
رایگان
آفلاین نرم افزاری >
۲۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۸۶ درس
۴۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۲۰+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۸+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
سمانه داوودی
مبتدی
۱۸ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۸+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
400,000 تومان
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
400,000 تومان