دوره های آموزشی

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

دوره ها

مرتب سازی بر اساس:
صافی‌ها

دسته

حضوری >
۸ ساعت
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
متوسط
۳ درس
۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایر آفلاین >
۲۵+ ساعت
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
مهسا جودکی
پیشرفته
۳۸ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین تولید محتوا >
۱۰+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
سیدمحمد موسوی
مبتدی
۱۷ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین تولید محتوا >
۱۸+ ساعت
۹۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۴ درس
۱۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین تولید محتوا >
۲۷+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۲۷+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
سایر آفلاین >
۱۵+ ساعت
۷۰۰,۰۰۰تومان
Avatar
مبتدی
۶۳ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۷۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
حسین براتی
مبتدی
۲۵ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
گرافیک >
۳۲+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۳۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۷ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۳۰+ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۵۸ درس
۳۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین تولید محتوا >
۱۳+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۳+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
هنر و سینما >
۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۳۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
هنر و سینما >
۲۹+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
محمد قربانی
۱۸ درس
۲۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین تولید محتوا >
۲+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان