محمدمهدی دیانتی زاده

محمدمهدی دیانتی زاده

بیوگرافی

معاون طرح و برنامه ۱. دبیرخانه شورای عالی جوانان ۲. مرکز ملی جوانان ۳. سازمان ملی جوانان (حدود ده سال) / معاون طرح و برنامه و مدیر برنامه ریزی استراتژیک و مشاور در برنامه ریزی در شرکت های خودروسازی و قطعه سازی حدود بیست سال

استاد دوره

سایر آفلاین >
۳۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
محمدمهدی دیانتی زاده
مبتدی
۲۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان