علی روحانی

علی روحانی

بیوگرافی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته سینما،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر پژوهشگر و نویسنده حوزه سینما

استاد دوره

هنر و رسانه افلاین >
۳۵+ ساعت
۹۵۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۵۰,۰۰۰تومان