علی روحانی

علی روحانی

بیوگرافی

دانش آموخته مقطع دکتری رشته سینما،عضو هیئت علمی دانشگاه هنر پژوهشگر و نویسنده حوزه سینما

استاد دوره

هنر و سینما >
۳۵+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۴۰ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان